thoraxchirurgie

Adviezen

Prioriteit Medicatie Opmerking
≥ 18 jaar
Medicatie:

cefazoline iv 2g

Opmerking:

hartoperaties (CABG, kleppen)

Medicatie:

cefazoline iv 2g eenmalig

Opmerking:

implantatie pacemaker, ICD

Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg eenmalig

Opmerking:

longchirurgie

≥ 18 jaar

Indicaties: Allergie voor penicilline

Opmerking:

Zie boven

Geen contra-indicatie voor cefazoline of cefuroxim

Opmerkingen

  • hartoperaties: profylaxe peroperatief te herhalen bij > 1500 ml bloedverlies of wanneer ingreep > 4 uur duurt (c.q. langer dan 2 x de halfwaardetijd van het betreffende antibioticum).
    In het geval van cefazoline: vervolgdosis van 1 gram indien de verwachte resterende operatieduur 3 uur of minder is; is deze verwachting er niet, een vervolgdosis van wederom 2 gram cefazoline.

  • hartoperaties: cefazoline (of vancomycine/clindamycine) iv tot maximaal 24 uur postoperatief. Dat betekent 2 g cefazoline preoperatief, gevolgd door 1 g na 8 uur en 1 g na 16 uur.

  • hartoperaties en implantatie pacemaker/ICD: bij bekende S. aureus-dragers wordt aangeraden voor te behandelen met mupirocine-neuszalf.

  • *Zie: Beleid bij antibiotica allergie

Bronnen

Antibiotica

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Categorie:
Metadata

Swab vid: G-463655.1
Bijgewerkt: 02/28/2019 - 16:49
Status: Published