gastroenteritis - Giardia lamblia

Adviezen

Prioriteit Medicatie Opmerking
≥ 18 jaar
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

metronidazol po 500mg 3dd 7 dagen

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

albendazol po 400mg 1dd 5 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Bestaande zwangerschap

Medicatie:

paromomycine po 500mg 3dd 7 dagen

Opmerkingen

  • Symptoomloos dragerschap komt veel voor en behoeft geen behandeling.

  • Paromomycine is in Nederland niet geregistreerd maar is een zogeheten "ZFW-middel". Een artsen verklaring kan nodig zijn.

  • Meestal is behandeling met metronidazol of albendazol effectief (ongeveer 90%). Therapieresistente infecties kunnen voorkomen. In deze gevallen kan een combinatie van metronidazol en albendazol effectief zijn.

  • Albendazol innemen met vetrijke maaltijd (verhoogde resorptie).

Bronnen

SWAB Guideline XVIII - Acute infectieuze diarree
2018_NVP_SWAB_therapie_parasitaire_infecties_versie_april_2018.pdf

Therapierichtlijn Parasitaire infecties 2018. Ned. Vereniging voor Parasitologie.

Pubmed.gov publication # https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21349223

Antiparasitic drugs for paediatrics: systematic review, formulations, pharmacokinetics, safety, efficacy and implications for control. Parasitology 2011;138:120-38.

Antibiotica

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Categorie:
Metadata

Swab vid: G-436307.2
Bijgewerkt: 05/31/2018 - 16:45
Status: Published