gastroenteritis - Cystoisospora belli / Isospora belli

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Opmerking:

Niet behandelen tenzij langdurig, hevige darmklachten of immuungecompromitteerd

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

cotrimoxazol (trimethoprim + sulfamethoxazol) po 960mg 2dd 7 tot 10 dagen

Prioriteit:
3e keus
Medicatie:

ciprofloxacine po 500mg 2dd 7 dagen

Opmerkingen

Infectie is zelflimiterend in immuuncompetente patiënten.

Bij HIV-geïnfecteerden met CD4 cellen <100x10e6/L is een behandelduur van 10 dagen met cotrimoxazol geïndiceerd, gevolgd door secundaire profylaxe met 3 keer per week 960 mg cotrimoxazol tot herstel van immuniteit (bijvoorbeels CD4 cellen >200x10e6/L).

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie:
Metadata

Swab vid: G-436275.2
Bijgewerkt: 05/17/2019 - 09:01
Status: Published