gynaecologische ingrepen

Adviezen

Prioriteit Medicatie Opmerking
≥ 18 jaar
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg eenmalig

Opmerking: abortus in 2e trimester,abortus in 1e trimester na PID
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

cefazoline iv 2g eenmalig

+

metronidazol iv 500mg eenmalig

Opmerking:

sectio caesarea secundair bij afklemmen navelstreng, manuele placentaverwijdering

Opmerking: laparoscopieën, curettages en hechten totaalruptuur: geen profylaxe
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

cefazoline iv 2g eenmalig

+

metronidazol iv 500mg eenmalig

Opmerking:

vaginale en abdominale uterusextirpatie

Bronnen

Antibiotica

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Categorie:
Metadata

Swab vid: G-388199.1
Bijgewerkt: 06/30/2017 - 12:00
Status: Published