clostridium difficile

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

metronidazol po 500mg 3dd 10 dagen

Opmerking: Niet-ernstige CDI
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

vancomycine po 250mg 4dd 10 dagen

Opmerking:

Ernstige CDI

Medicatie:

metronidazol iv 500mg 3dd

Opmerking:

Kritische situatie

Opmerkingen

Stop zo mogelijk verantwoordelijk antibioticum, en isoleer patiënt.

In geval van een kritische situatie waarin de orale toedieningsweg niet kan worden gebruikt wordt geadviseerd om metronidazol i.v. te geven in een dosering van 3dd 500 mg, eventueel aangevuld met intraluminaal (via maag/duodenumsonde of clysma’s) toegediend vancomycine in een dosering van 4dd 500 mg. 

Vermijd antiperistaltica en opiaten. Stop zo mogelijk maagzuurremmers. 

Bij 1e relapse/recidief: herhaal behandeling. Indien klinische respons na aantal dagen uitblijft, switch naar vancomycine oraal. 

Multipele recidieven: afbouwschema vancomycine: eerste week na therapie 125 mg 3 dd, tweede week 125 mg 2 dd, derde week 125 mg 1 dd, vervolgens nog 1-2 weken tweemaal per week vancomycine 250-500 mg po. Alternatieven zijn fidaxomicine po 200 mg 2dd gedurende 10 dagen (hoewel de werkzaamheid van dit middel voor dit specifieke klinische probleem niet is onderzocht), of transplantatie donorfaeces. 

Ernstige CDI: De behandelend arts besluit op grond van zijn klinische inschatting of het om ernstige ziekte gaat, hierbij kan de onderstaande lijst, bestaande uit parameters die geassocieerd zijn met een ernstig beloop, behulpzaam zijn.

Klinische voorspellers: koorts, koude rillingen, hemodynamische instabiliteit, peritonitis (afwezige peristaltiek, loslaatpijn, gerefereerde druk- en loslaatpijn, défense musculaire), ileus, fecale incontinentie.

Hematologische en biochemische voorspellers: leukocytose (leukocytengetal > 15 . 10^9/l), linksverschuiving van neutrofielen (> 20% staafkernigen), stijging in serum-kreatinine (> 50% boven de uitgangswaarde). hypalbuminemie (serum-albumine < 30 g/l), verhoogd lactaat, sterk verhoogd CRP (> 100 mg/l).

Endoscopische en radiologische voorspellers: pseudomembraneuze colitits, darmwandverdikking, vetinfiltratie, vrij vocht rondom het colon, niet door andere oorzaken dan CDI verklaard.

Bronnen

  1. SWAB Guideline XVIII - Acute infectieuze diarree
  2. Pubmed.gov publication #

    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24118601

    S.B. Debast et al. European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases: update of the treatment guidance document for Clostridium difficile infection. Clin Microbiol Infect 2014;20:1-26.

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie:
Metadata

Swab vid: G-388011.3
Bijgewerkt: 05/07/2018 - 10:03
Status: Published