tuberculose

Opmerkingen

 • Voorafgaand aan behandeling materiaal insturen voor PCR en kweek. Indien PCR op direct materiaal positief voor M. tuberculosis complex dan nogmaals materiaal insturen voor moleculaire detectie van isoniazide en rifampicine resistentie.

 • Behandeling volwassenen altijd in overleg met longarts en arts-microbioloog. Doseringen van tuberculostatica zijn onderin weergegeven. Let op bijwerkingen en geneesmiddelen interacties. Bij HIVgeïnfecteerden met HAART moet de dosering van de tuberculostatica en/of HAART worden aangepast altijd in overleg met internist-infectioloog. Sommige patiënten zijn niet compliant en behoeven therapie onder supervisie (DOT = Direct Observed Therapy).

 • Pyridoxine toevoegen aan basisbehandeling bij patiënten in slechte voedingstoestand (alcoholici, ouderen,patiënten uit ontwikkelingslanden, patiënten behandeld met cvtostanca), diabetici, kinderen en zwangeren.

  VOLWASSENEN

  pyridoxine 1 dd 20 mg p.o.

 • Infecties met normaal gevoelige tuberkelbacterie

  Indien voor het begin van therapie gevoeligheid voor tuberculostatica bekend is.

  Indien recidief tuberculose bij patiënten die in het verleden behandeld zijn met alleen bedrust (endogene reactivatie).

  Initiatiefase

  VOLWASSENEN

  isoniazide + rifampicine + pyrazinamide gedurende 2 maanden

  Continuatiefase

  De meerderheid van patiënten kan kort (continuatiefase 4 maanden) behandeld worden. De volgende groepen van patiënten komen in aanmerking voor een continuatiefase van 7 maanden:

  - Patiënten met holtevorming bij wie de sputumkweek na 2 maanden nog positief is.
  - Patiënten die initieel niet zijn behandeld met pyrazinamide.
  - Patiënten met wekelijkse DOT (Direct Observed Therapy) die na 2 maanden nog een positieve kweek hebben.
  - Patiënten met tuberculeuze meningitis.

  VOLWASSENEN

  isoniazide + rifampicine gedurende 4-7 maanden

 • Eerste behandeling van tuberculose of onzekerheid gevoeligheidsspectrum

  Initiatiefase

  VOLWASSENEN

  isoniazide + rifampicine + pyrazinamide + ethambutol gedurende 2 maanden

  Continuatiefase

  VOLWASSENEN

  Bij klinische respons en bekend gevoeligheidsspectrum

  isoniazide + rifampicine gedurende 4 maanden

  Bij negatieve kweken

  isoniazide + rifampicine + ethambutol gedurende 4 maanden

 • Eerder behandeld met tuberculostatica

  Altijd minimaal twee andere middelen introduceren dan die welke tevoren werden gebruikt.

  Initiatie fase

  VOLWASSENEN

  isoniazide + rifampicine eventueel + pyrazinamide + ethambutol eventueel + amikacine of streptomycine

  Continuatiefase

  VOLWASSENEN

  Afhankelijk van resistentie-spectrum; in overleg .

 • Doseringen van tuberculostatica

  VOLWASSENEN

  isoniazide 4-8 rnq/kq/daq in 1 dosis p.o. (max 300 mg), bij voorkeur's avonds of na ontbijt

  rifampicine 1 dd 600 mg p.o. (bij gewicht> 50 kg) of 1dd 450 mg (bij gewicht < 50 kg), een half uur voor ontbijt

  pyrazinamide 30 mg/kg/dag in 1 dosts p.o. (max 2 g)

  ethambutol 20-25 mg/kg in 1 dosis p.o. (max 2,5 g) gedurende le en 2e maand (initiatiefase), daarna 15-20 mg/kg in 1 dosis p.o.

  amikacine 7,5-15 mg/kg/dag in 1 dosls i.v. of i.m. 5 dagen/ week

  streptomycine 15 mg/kg/dag in 1 dosis i.m. (max < 40 jaar 1 g/dag, 2: 40 jaar 750 mg/dag)

 • Corticosteroiden

  het gebruik van corticosteroïden als adjuvant therapie bij de behandeling van een normaal gevoelige M.tuberculosis wordt aanbevolen bij pericarditis en bij meningitis tuberculosa.

  Pericarditis tuberculosa:

  Volwassenen: week 1 tim 4 prednison 60 mg/dag (of een equivalente dosis prednisolon), week 5 t/m 8 30 mg/dag, week 9-10 15 mg/dag, week 11 5 mg/dag, daarna stop.

  Meningitis tuberculosa: Stadium I: Intraveneus dexamethason te beginnen in week één met 0,3mg/kg/dag, daarna in week twee 0,2 mg/kg, gevolgd door vier weken orale behandeling te beginnen in week drie met 0,2 mg/kg, in week vier 0,1 mg/kg, in week vijf 3 mg, en uiteindelijk in week zes 2 mg. Stadium II(verlaagd bewustzijn) en III (coma): Intraveneus dexamethason te beginnen in week één met 0,4 mg/kg/dag, daarna verminderen met 0,1 mg/kg tot en met week vier, gevolgd door vier weken orale behandeling te beginnen in week vijf met 4 mg eenmaal daags en daarna elke week verminderen met 1mg

 • Meldingsplichtige ziekte groep B1.

Bronnen

Categorie:
Metadata

Swab vid: G-228561.2
Bijgewerkt: 05/17/2019 - 11:52
Status: Published