epiglottitis

Adviezen

Prioriteit Medicatie Opmerking
≥ 18 jaar
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 3dd 7 tot 10 dagen

of

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd 7 tot 10 dagen

Opmerkingen

  • Invasieve Haemophilus influenzae type b infecties zijn meldingsplichtige ziekten, groep C

  • Volwassenen: observatie voor evt. intubatie

Bronnen

Antibiotica

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Categorie:
Metadata

Swab vid: G-218800.2
Bijgewerkt: 01/14/2019 - 15:22
Status: Published