helicobacter pylori

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

amoxicilline po 1000mg 2dd 10 tot 14 dagen

+

claritromycine po 500mg 2dd 10 tot 14 dagen

Opmerking:

Met pantoprazol po 40mg 2dd

Prioriteit:
1e keus alternatief
Medicatie:

amoxicilline po 1000mg 2dd 14 dagen

+

claritromycine po 500mg 2dd 14 dagen

+

metronidazol po 500mg 3dd 14 dagen

Opmerking:

Na falen combinatie claritromycine en amoxicilline po.

1e keus  bij patienten afkomstig uit Verenigde Staten, Centraal- en Zuid-Europa

Met pantoprazol po 40 mg 2dd

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij directe type (IgE gemedieerde) en ernstige uitgestelde* (niet IgE gemedieerde) penicilline allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

claritromycine po 500mg 2dd 14 dagen

+

metronidazol po 500mg 3dd 14 dagen

Opmerking:

Met pantoprazol po 40mg 2dd

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

levofloxacine po 500mg 2dd 14 dagen

+

doxycycline po 100mg 2dd 14 dagen

Opmerking:

Na eerste keer falen

Met pantoprazol po 40mg 2dd

Opmerkingen

  • Falen therapie:

Na falen van claritromycine en metronidazol bevattende therapie wordt triple therapie met een PPI, levofloxacine (500 mg 2 dd) en doxycycline (100 mg 2 dd) gedurende 14 dagen geadviseerd bij voorkeur na een kweek en resistentiebepaling.

  • Kweekinstructie:

Na 2e keer falen van eradicatietherapie wordt een gastroscopie met biopten voor H pylori kweek en resistentiebepaling aanbevolen.

Voor Helicobacter kweek en resistentiebepaling kan een maagbiopt worden ingestuurd in een speciaal transportmedium. Dit medium is wel beschikbaar in Ziekenhuis StJansdal en dient voor Meander MC nog aldaar opgevraagd te worden. De MDL in Meander MC dient daarom twee dagen tevoren contact op te nemen met de Medische Microbiologie.

  • Controle na eradicatietherapie

Controleer na eradicatietherapie altijd de H pylori status. Hertesten met een feces- of ademtest kan plaatsvinden vier weken na de eradicatiekuur en 2 weken na staken van PPI-behandeling. Controle middels een serologische test heeft niet de voorkeur.

  • Het bovenstaande behandeladvies wijkt bewust af van de NHG-standaard en volgt recente Europese behandelrichtlijnen.

Bronnen

  1. Pubmed.gov publication #

    European Helicobacter and Microbiota Study Group and Consensus panel. Management of Helicobacter pylori infection - the Maastricht V / Florence Consensus Report. Gut 2017;66:6-30.

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie:
Metadata

Swab vid: G-218625.9
Bijgewerkt: 12/02/2019 - 10:22
Status: Published