penetrerend buiktrauma / thoraxtrauma

Adviezen

Prioriteit Medicatie Opmerking
≥ 18 jaar
Medicatie:

cefazoline iv 2000mg eenmalig

Opmerking:

Penetrerend buik/thoraxtrauma < 6 u oud, geen viscerale lesie

Opmerkingen

  • Bij fors gecontamineerd abdomen (bijvoorbeeld met uitgebreide spill uit tractus digestivus): behandelen als secundaire peritonitis

Bronnen

Antibiotica

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Categorie:
Metadata

Swab vid: G-218619.3
Bijgewerkt: 06/30/2017 - 12:53
Status: Published