orthopedische ingrepen en implantaten

Adviezen

Prioriteit Medicatie Opmerking
≥ 18 jaar

Indicaties: Gewrichtsprothesen en implantaten wervelkolom

Medicatie:

cefazoline iv 1000mg 4dd 1 dagen

Opmerking:

1e gift 2000 mg

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij directe type (IgE gemedieerde) en ernstige uitgestelde* (niet IgE gemedieerde) penicilline allergie

Prioriteit:
1e keus alternatief
Opmerking:

Zie boven

Geen contra-indicatie voor cefazoline

≥ 18 jaar

Indicaties: Gewrichtsprothesen en implantaten wervelkolom, Bij allergie voor cefazoline

Prioriteit:
1e keus alternatief
Medicatie:

vancomycine iv 1250mg 2dd 1 dagen

Opmerking:

1 gift vancomycine tot 2 uur voorafgaand aan de huidincisie. Tweede gift 12 uur na eerste gift. 

Opmerkingen

Bronnen

Antibiotica

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Categorie:
Metadata

Swab vid: G-218602.6
Bijgewerkt: 03/04/2019 - 09:31
Status: Published