diabetische voet: Ontstoken ulcus - enterobacteriaceae

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Opmerking:

Continueren met empirisch gestarte antibiotica (amoxicilline/clavulaanzuur of cefuroxim + metronidazol of piperacilline/tazobactam). Zie Diabetische voet: Ontstoken ulcus - onbekende verwekker.

Medicatie:

cotrimoxazol (trimethoprim + sulfamethoxazol) iv 960mg 2dd

Opmerking:

Zelfde dosering po.

Medicatie:

ciprofloxacine iv 400mg 2dd

of

ciprofloxacine po 500mg 2dd

Opmerkingen

Kweekuitslag vaak polymicrobieel. Dan antibioticakeuze mede afhankelijk van de samenstelling van de flora. Zo nodig overleg met arts-microbioloog.

Behandelduur

In het algemeen kunnen antibiotica voor een wondinfectie gestopt worden als de klachten en symptomen van een infectie verdwenen zijn, ook als de wond zelf nog niet genezen is. Antibiotica worden gegeven voor genezing van de infectie en niet voor genezing van de wond zelf.

  • Bij goede drainage van het ulcus en/of na chirurgisch debridement: 7-10 dagen, maximaal 14 dagen
  • Bij ernstige infectie, niet volledige drainage en/of perifeer vaatlijden: 3-4 weken
  • Na amputatie (waarbij geen geïnfecteerde delen meer resteren): 2-5 dagen

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie:
Metadata

Swab vid: G-218179.2
Bijgewerkt: 05/17/2019 - 11:41
Status: Published