diabetische voet: Ontstoken ulcus - onbekende verwekker

Adviezen

Prioriteit Medicatie Opmerking
≥ 18 jaar

Indicaties: Niet geinfecteerd ulcus

Medicatie:

dd

Opmerking:

Geen antibiotica

≥ 18 jaar

Indicaties: Oppervlakkig ulcus met infectie

Medicatie:

flucloxacilline po 500mg 4dd

of

flucloxacilline iv 1000mg 4dd

Opmerking:

Flucloxacilline per os als switchtherapie

≥ 18 jaar

Indicaties: Oppervlakkig ulcus met infectie, Bij directe type (IgE gemedieerde) en ernstige uitgestelde* (niet IgE gemedieerde) penicilline allergie

Medicatie:

clindamycine po 600mg 3dd

≥ 18 jaar

Indicaties: Diep ulcus met flegmone

Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd

Medicatie:

piperacilline/tazobactam iv 4000/500mg 3dd

Opmerking:

Indien voorbehandeld of verdenking Pseudomonas

Medicatie:

ciprofloxacine po 750mg 2dd

+

clindamycine po 600mg 3dd

Opmerking:

Indien poliklinische behandeling

≥ 18 jaar

Indicaties: Diep ulcus met flegmone, Bij directe type (IgE gemedieerde) en ernstige uitgestelde* (niet IgE gemedieerde) penicilline allergie

Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd

+

metronidazol iv 500mg 3dd

Opmerking:

Metronidazol kan ook po (zelfde dosering)

≥ 18 jaar

Indicaties: Ernstige systemische verschijnselen

Medicatie:

piperacilline/tazobactam iv 4000/500mg 3dd

+

tobramycine iv 5mg/kg 1dd

Opmerking:

Sepsis of dreigende amputatie

Evt. tobramycine toevoegen (doseren op basis van bloedspiegels)

Dosering tobramycine max 7 mg/kg

Opmerkingen

 • Blind starten (eventueel op basis van eerdere kweekuitslagen) en bijsturen op geleide van de kweekuitslag.

 • Kweek afnemen voorafgaand aan start antibiotica!

 • Diagnostiek: Afname van materiaal voor kweek

  • Wondinfectie / Ontstoken ulcus:

  Curettagemateriaal van de wondbodem van een ulcus na debridement of een punctie met aspiratie van purulent secreet/abces geeft in het algemeen betere resultaten dan een (gewone) wondkweek. Kweken van het oppervlakkige weefsel tonen meestal ook contaminanten aan. Indien toch wordt gekozen voor een wondkweek dan alleen een kweek afnemen na debridement van de wond.

  • Osteomyelitis (voor behandeling zie desbetreffend hoofdstuk)

  Kweek van het bot (biopt of tijdens OK afgenomen). Indien mogelijk bij klinisch stabiele patienten kweek afnemen na een antibiotica vrije periode. Een ideale antibiotica vrije periode (met name bij antibiotica met goede botpenetratie) is 1-2 weken maar ook enkele dagen is zinvol.

  • Geen wondinfectie

  Geen wondkweek insturen, niet zinvol.

 • Behandelduur

  In het algemeen kunnen antibiotica voor een wondinfectie gestopt worden als de klachten en symptomen van een infectie verdwenen zijn, ook als de wond zelf nog niet genezen is. Antibiotica worden gegeven voor genezing van de infectie en niet voor genezing van de wond zelf.

  • Bij goede drainage van het ulcus en/of na chirurgisch debridement: 7-10 dagen, maximaal 14 dagen
  • Bij ernstige infectie, niet volledige drainage en/of perifeer vaatlijden: 3-4 weken
  • Na amputatie (waarbij geen geïnfecteerde delen meer resteren): 2-5 dagen
  • Bij acute osteomyelitis (zie ook desbetreffende hoofdstuk): tenminste 6 weken (waarvan minimaal 1-2 weken iv)
  • Bij chonische osteomyelitis (zie ook desbetreffende hoofstuk): 3-6 maanden (waarvan minimaal 1-2 weken iv)
 • Opmerking tav sepsis:

  I.v.m. de toenemende resistentieproblematiek is het toevoegen van tobramycine 1dd 5mg/kg (indien vermeld, gedurende maximaal 3 dagen) van belang voor het verbreden van het spectrum.

  Bij ernstige sepsis of septische shock is het advies om minimaal een eenmalige gift tobramycine van 7mg/kg (i.p.v. 5 mg/kg) te geven.

   

 • *Zie: Beleid bij antibiotica allergie

Bronnen

Antibiotica
Categorie:
Metadata

Swab vid: G-218130.4
Bijgewerkt: 05/17/2019 - 11:40
Status: Published