mastoiditis acuta

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 4dd 10 tot 14 dagen

of

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd 10 tot 14 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij directe type (IgE gemedieerde) en ernstige uitgestelde* (niet IgE gemedieerde) penicilline allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd 10 tot 14 dagen

Opmerkingen

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie:
Metadata

Swab vid: G-218107.4
Bijgewerkt: 08/27/2019 - 11:20
Status: Published