parafaryngeaal/retrofaryngeaal abces

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 6dd 14 dagen

Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 3dd

Opmerking:

Switch therapie

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij directe type (IgE gemedieerde) en ernstige uitgestelde* (niet IgE gemedieerde) penicilline allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd 14 dagen

+

metronidazol iv 500mg 3dd 14 dagen

Opmerking:

Metronidazol kan ook per os in zelfde dosering.

Medicatie:

clindamycine po 600mg 3dd 14 dagen

Opmerking:

Als switch therapie

Opmerkingen

Drainage en kweek (eventueel op geleide van echo/CT).

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie:
Metadata

Swab vid: G-218089.3
Bijgewerkt: 08/27/2019 - 11:23
Status: Published