peritonitis - bij CAPD, onbekende verwekker

Opmerkingen

 • ≥ 18 jaar

   

  Patient niet ernstig ziek zonder huidpoort/tunnelinfectie:

  Bij CAPD: Cefazoline 500 mg per liter toevoegen aan eerste inloopzak peritoneaalvloeistof, vervolgens 125 mg per liter peritoneaalvloeistof in iedere volgende zak

  Bij APD:   Cefazoline 20 mg/kg intraperitoneaal iedere dag

  Indien na 48 uur geen verbetering optreedt zie beleid onder ernstig zieke patient

   

  Patient niet ernstig ziek met huidpoort/tunnelinfectie:

  Onbekende verwekker: flucloxacilline oraal 4 dd 500 mg, beleid op geleide van de kweek bijstellen

   

  Patient ernstig ziek:

  ciprofloxacine iv 200 mg 2dd +

  vancomycine i.p. 1000 mg per liter toevoegen aan eerste inloopzak peritoneaalvloeistof, vervolgens 25 mg per liter in iedere volgende zak

   

   

   

   

 • Van dit standaard protocol kan worden afgeweken indien er een andere verwekker wordt vermoed op basis van voorgaande kweken of bij ernstige buiksymptomen die suggestief zijn voor een onderliggend buikprobleem.

   

  NB. Therapie wordt overlegd met de nefroloog en is conform het afdelingsprotocol: "Peritonitis bij dialyse patiënten, artsenprotocol"

  Dit protocol is gebaseerd op de NfN Richtlijn PD gerelateerde infecties 2012:

  http://www.nefro.nl/home/richtlijnen/richtlijnen/pd-gerelateerde-infecties-preventie-diagnostiek-en-behandeling-2012?objectSynopsis=NYEejTw7JyN9kuOSMchyZg

 •  

   

Bronnen

Categorie:
Metadata

Swab vid: G-217790.4
Bijgewerkt: 11/25/2015 - 12:33
Status: Published