leverabces

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd 6 weken

+

metronidazol iv 500mg 3dd 2 weken

Medicatie:

ciprofloxacine po 500mg 2dd

+

clindamycine po 600mg 3dd

Opmerking:

Zo mogelijk na 2 weken iv therapie switch naar orale therapie (op geleide van kweken)

Opmerkingen

Totale behandelduur minimaal 6 weken

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie:
Metadata

Swab vid: G-217778.3
Bijgewerkt: 12/07/2015 - 11:38
Status: Published