cholecystitis

Adviezen

Prioriteit Medicatie Opmerking
≥ 18 jaar
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd

+

metronidazol iv 500mg 3dd

+

gentamicine iv 5mg/kg 1dd

Opmerking:

Antibiotica tot maximaal 3 dagen na cholecystectomie of adequate drainage.

Indien perforatie galblaas met peritonitis: zie 'Peritonitis - secundair'.

Metronidazol kan ook per os in zelfde dosering.

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij contra-indicatie voor gentamicine (pre-existente eGFR <30 ml/min)

Prioriteit:
1e keus alternatief
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd 10 tot 14 dagen

+

metronidazol iv 500mg 3dd 10 tot 14 dagen

Opmerking:

Antibiotica tot maximaal 3 dagen na cholecystectomie of adequate drainage.

Indien perforatie galblaas met peritonitis: zie 'Peritonitis - secundair'.

Metronidazol kan ook per os in zelfde dosering.

Opmerkingen

  • Primair chirurgie, geen antibiotica. Antibiotica alleen bij ernstig zieke en/of immuungecompromitteerde patient of indien chirurgie niet mogelijk is.

  • Bij ernstige sepsis/septische shock: eenmalig gentamicine 7 mg/kg. Zie hoofdstuk sepsis.

  • Gentamicine maximaal 3 dagen.

Bronnen

Antibiotica

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Categorie:
Metadata

Swab vid: G-217771.8
Bijgewerkt: 06/03/2019 - 09:58
Status: Published