cholangitis

Adviezen

Prioriteit Medicatie Opmerking
≥ 18 jaar
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd

+

gentamicine iv 5mg/kg 1dd

Opmerking:

Gentamicine in principe eenmalig, zie opmerkingen !

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij contra-indicatie voor gentamicine (pre-existente eGFR <30 ml/min)

Prioriteit:
1e keus alternatief
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd

Opmerkingen

  • Bij ernstige sepsis of septische shock is het advies om minimaal een eenmalige gift gentamicine van 7mg/kg (i.p.v. 5 mg/kg) toe te voegen.

    Gentamicine bij ERCP en adequate drainage: 1 dag, anders maximaal 3 dagen

  • Behandelduur na adequate drainage van de galwegen is maximaal 3 dagen, anders 7 dagen.

Bronnen

Antibiotica

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Categorie:
Metadata

Swab vid: G-217767.7
Bijgewerkt: 06/03/2019 - 09:59
Status: Published