Contact met invasieve infectie Neisseria meningitidis (meningokokken)

Adviezen

Prioriteit Medicatie Opmerking
≥ 18 jaar
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

rifampicine po 600mg 2dd 2 dagen

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

ceftriaxon intramusculair 250mg eenmalig

Prioriteit:
3e keus
Medicatie:

ciprofloxacine po 500mg eenmalig

Opmerkingen

 • Voor chemoprofylaxe komen in aanmerking:

  • Huisgenoten (gezinsleden en anderen die gezamelijk met de index een huishouden deelden) in de 7 dagen voor het ziek worden van de index;
  • Zeer nauwe contacten. Dit zijn personen die gedurende 7 dagen voor het ziek worden van de index:
   • Een of meerdere keren hebben geslapen in dezelfde ruimte als de index of 
   • In totaal langer dan 4 uur intensief contact hebben gehad met de index in hetzelfde huishouden. 

  Voorbeelden hiervan zijn mensen die leven of slapen in hetzelfde huishouden als de index, bijvoorbeeld de oppas, logerende vriend(innet)jes. Maar ook personen die een slaapzaal/slaapcabine van een tent deelden met de index; 

  • de patient voor ontslag uit het ziekenhuis, tenzij deze behandeld is met een antibioticum dat ook het dragerschap bestrijdt, zoals ceftriaxon of ciprofloxacine. 
  • hulpverleners na mond-op-mondbeademing of daarmee vergelijkbare contacten.
 • Chemoprofylaxe is niet noodzakelijk voor de volgende groepen (tenzij al gedefinieerd als zeer nauw contact van de index):

  • kinderen die naar hetzelfde kinderdagverblijf dan wel peuterspeelzaal gaan;
  • studenten, leerlingen of leerkrachten van dezelfde groep of school als de index;
  • vrienden of collega's van de index;
  • bewoners van zorgcentra;
  • personen die algemeen sociaal contact hebben met de index (inclusief een vluchtige begroetingskus); 
  • personen die voedsel, drankjes of een sigaret gedeeld hebben met de index (ECDC, 5);
  • personen die bij de index in dezelfde auto, bus, trein of vliegtuig zaten;
  • personen die contact hadden met de index na het overlijden.
  • Bij mensen met een verhoogd risico op meningokokken ziekte (zie 6.1) dient een individuele risico inschatting gemaakt te worden.
 • Profylaxe bij contacten te starten binnen 24 uur na het begin van de eerste ziekteverschijnselen van het indexgeval. Profylaxe kan ook later gegeven worden, maar heeft vanaf 4 weken nadat de diagnose gesteld is geen zin meer.

Bronnen

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/meningokokken-meningitis-en-sepsis

LCI richtlijn Meningokokken-meningitis en -sepsis

Antibiotica

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Categorie:
Metadata

Swab vid: G-217697.2
Bijgewerkt: 03/27/2019 - 21:42
Status: Published