Contact met kinkhoest

Adviezen

Prioriteit Medicatie Opmerking
≥ 18 jaar
Medicatie:

azitromycine po 500mg 1dd 3 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Bestaande zwangerschap

Medicatie:

erytromycine po 500mg 4dd 7 dagen

Bronnen

Antibiotica

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Categorie:
Metadata

Swab vid: G-217684.1
Bijgewerkt: 04/03/2015 - 17:44
Status: Published