Contact met invasieve infectie groep A streptococcen

Adviezen

Prioriteit Medicatie Opmerking
≥ 18 jaar
Medicatie:

azitromycine po 500mg 1dd 3 dagen

Opmerkingen

  • Profylaxe wordt alleen zinvol geacht bij STSS en fasciitis necroticans en alleen voor huishoudcontacten. Huishoudcontacten zijn te definieren als: een persoon die meer dan 24 uur het huishouden heeft gedeeld met de index vanaf een week voor het ontstaan van de ziekte bij de index tot 24 uur na de start van de behandeling met antibiotica. 

  • Profylaxe is alleen zinvol indien toegediend binnen 7 dagen na het contact met de patient. 

Bronnen

Antibiotica

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Categorie:
Metadata

Swab vid: G-217664.3
Bijgewerkt: 03/28/2019 - 16:34
Status: Published