endocarditis - natieve klep, empirische therapie

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Acuut en fulminant beloop of intraveneus drugsgebruik

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

flucloxacilline iv oplaaddosis 1g, 12g continue per 24 uur

of

flucloxacilline iv 2g 6dd

Medicatie:

cefazoline iv 6g continue per 24 uur

of

cefazoline iv 2g 3dd

Opmerking:

Bij directe type (IgE gemedieerde) en ernstige uitgestelde (niet IgE gemedieerde) penicilline allergie

≥ 18 jaar

Indicaties: Subacuut begin en langdurig beloop (indolente presentatie)

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 6dd

Medicatie:

ceftriaxon iv 2g 1dd

Opmerking:

Bij directe type (IgE gemedieerde) en ernstige uitgestelde (niet IgE gemedieerde) penicilline allergie

Opmerkingen

Antibiotica pas starten na afname van 3 bloedkweek setjes.

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie:
Metadata

Swab vid: G-217569.7
Bijgewerkt: 08/26/2019 - 17:20
Status: Published