staphylococcal scalded skin syndrome

Adviezen

Prioriteit Medicatie Opmerking
≥ 18 jaar
Medicatie:

flucloxacilline po 500mg 4dd 7 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij directe type (IgE gemedieerde) en ernstige uitgestelde* (niet IgE gemedieerde) penicilline allergie

Medicatie:

clindamycine po 600mg 3dd 7 dagen

Opmerkingen

Bronnen

Antibiotica

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Categorie:
Metadata

Swab vid: G-217498.2
Bijgewerkt: 03/06/2019 - 16:50
Status: Published