orbita cellulitis

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd minimaal 14 dagen

Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 4dd minimaal 14 dagen

Opmerking:

Preseptale infectie

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij directe type (IgE gemedieerde) en ernstige uitgestelde* (niet IgE gemedieerde) penicilline allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd minimaal 14 dagen

+

clindamycine po 600mg 3dd minimaal 14 dagen

Opmerkingen

Bij postseptale infectie ook drainage.

Bij preseptale infectie kan per os behandeld worden.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie:
Metadata

Swab vid: G-216921.3
Bijgewerkt: 08/27/2019 - 11:21
Status: Published