longabces / pleuraempyeem

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd 2 tot 6 weken

of

clindamycine iv 600mg 3dd 2 tot 6 weken

Opmerking:

Amoxicilline/clavulaanzuur maximaal iv 1000/200 mg 6dd 2 tot 6 weken

Opmerkingen

Duur behandeling afhankelijk van beloop (2-6 wkn). Streven naar volledige drainage.

Indien mogelijk antibiotica keuze op geleide van kweek.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie:
Metadata

Swab vid: G-206590.1
Bijgewerkt: 04/16/2015 - 14:49
Status: Published