gewrichtsprothese - onbekende verwekker

Adviezen

Prioriteit Medicatie Opmerking
≥ 18 jaar
Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd

Opmerking:

Niet acuut ziek, low grade infectie meest waarschijnlijk

Aansluitend aan OK

Op geleide van kweek aanpassen

Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd

Opmerking:

Acuut ziek

Aansluitend aan OK

Op geleide van kweek aanpassen

Evt. gentamicine iv 5 mg/kg 1dd toevoegen indien pre-existente eGFR > 30 ml/min

Medicatie:

flucloxacilline iv oplaaddosis 1g, 12g continue per 24 uur

of

flucloxacilline iv 2g 6dd

Opmerking:

Bij positief gram preparaat - Staphylococcen

Medicatie:

amoxicilline iv 2g 6dd

Opmerking:

Bij positief gram preparaat - Streptokokken / enterokokken

Medicatie:

ceftazidim iv 2g 3dd

Opmerking:

Bij positief gram prepraat - Gram negatieve staven

Opmerkingen

  • In principe is de initiele behandeling altijd chirurgisch, spoelen en nettoyage. Zeker bij een vroege infectie is snel chirurgisch handelen noodzakelijk.

Bronnen

Antibiotica

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Categorie:
Metadata

Swab vid: G-206550.7
Bijgewerkt: 07/31/2018 - 11:12
Status: Published