gewrichtsprothese - anaeroben

Adviezen

Prioriteit Medicatie Opmerking
≥ 18 jaar

Indicaties: Anaeroben - gram positief (o.a. Proprionibacterium)

Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

benzylpenicilline iv oplaaddosis 1milj. IU, 24milj. IU continue per 24 uur 2 weken

gevolgd door

amoxicilline po 1000mg 3dd 10 weken

Opmerking:

Behandeling combineren met rifampicine po 2 dd 450 mg als wond gesloten is en niet meer lekt.

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

ceftriaxon iv 2g 1dd 2 weken

gevolgd door

levofloxacine po 500mg 2dd 10 weken

Opmerking:

Behandeling combineren met rifampicine po 2 dd 450 mg als wond gesloten is en niet meer lekt.

≥ 18 jaar

Indicaties: Anaeroben - gram negatief

Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd 2 weken

gevolgd door

clindamycine po 600mg 3dd 10 weken

Opmerkingen

 • Orale switch na 2 weken bij bewezen gevoeligheid.

 • Behandelduur en interval tot reïmplantatie

  1. Prothese blijft in situ of one-stage exchange

  (duur symptomen < 3 weken, weke delen intact of weinig beschadigd en goed behandelbare micro-organismen)

  Behandelduur:

  Totale knieprothese:  3 maanden

  Totale heupprothese: 3 maanden

   

  2. Two-stage exchange

  (meer weke delen beschadiging, fistel en/of moeilijk behandelbare micro-organismen)

  Interval tot reïmplantatie:

  - goed behandelbare micro-organismen:     2-4 weken

  - moeilijk behandelbare micro-organismen: 6-8 weken

  Bij voorkeur antibiotica 2 weken voor reïmplantatie stoppen. Peroperatief opnieuw kweken.

  Indien kweken negatief: stop antibiotica

  Indien kweken positief:

  Totale knieprothese:  3 maanden

  Totale heupprothese: 3 maanden

Bronnen

Antibiotica

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Categorie:
Metadata

Swab vid: G-206542.2
Bijgewerkt: 09/13/2018 - 10:25
Status: Published