community acquired pneumonie - pneumokok

Adviezen

Prioriteit Medicatie Opmerking
≥ 18 jaar
Medicatie:

benzylpenicilline iv 1milj. IU 4dd 5 dagen

of

benzylpenicilline iv 4milj. IU/24u dd

of

amoxicilline po 750mg 3dd 5 dagen

Opmerking:

6dd indien positieve bloedkweek

Continu infuus 6 milj. IU/24uur indien positieve bloedkweek

Amoxicilline als switchtherapie

Bronnen

Antibiotica

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Categorie:
Metadata

Swab vid: G-206471.2
Bijgewerkt: 05/17/2019 - 11:36
Status: Published