osteomyelitis acuta - onbekende verwekker

Adviezen

Prioriteit Medicatie Opmerking
≥ 18 jaar
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

flucloxacilline iv 1000mg 6dd 4 tot 6 weken

+

gentamicine iv 5mg/kg 1dd

Opmerking:

gentamicine maximaal 3 dagen in afwachting van de kweekuitslagen

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij directe type (IgE gemedieerde) en ernstige uitgestelde* (niet IgE gemedieerde) penicilline allergie

Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd 4 tot 6 weken

≥ 18 jaar

Indicaties: Hemoglobinopathie

Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd 4 tot 6 weken

Opmerkingen

Bronnen

Antibiotica

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Categorie:
Metadata

Swab vid: G-206008.6
Bijgewerkt: 02/22/2019 - 20:42
Status: Published