arthritis - Haemophilus influenzae

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline iv 1000mg 6dd minimaal 2 weken

Opmerking:

Betalactamase negatief

Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd minimaal 2 weken

Opmerking:

Betalactamase positief

Opmerkingen

Totale behandelingsduur 4-6 weken

Bij goede respons switch naar oraal na 2 weken iv therapie, naar

- amoxicilline 3dd 500 mg p.o. (betalactamase negatief) 

- amoxicilline/clavulaanzuur 3dd 625 mg p.o. (betalactamase positief)

- ciprofloxacine 2dd 750 mg p.o. (betalactamase positief, directe type (IgE gemedieerde) of ernstige uitgestelde (niet-IgE gemedieerde) penicilline allergie)*

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie:
Metadata

Swab vid: G-205977.3
Bijgewerkt: 08/27/2019 - 10:30
Status: Published