arthritis - onbekende verwekker

Adviezen

Prioriteit Medicatie Opmerking
≥ 18 jaar
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

flucloxacilline iv oplaaddosis 1g, 6g continue per 24 uur 4 tot 6 weken

+

gentamicine iv 5mg/kg 1dd

Opmerking:

Alternatief flucloxacilline iv 1g 6 dd 4 tot 6 weken + gentamcine iv 5 mg/kg 1 dd

Geen gentamicine indien pre-existente eGFR < 30 ml/min

Prioriteit:
1e keus alternatief
Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd 4 tot 6 weken

Opmerking:

Indien contra-indicatie voor gentamicine

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij directe type (IgE gemedieerde) en ernstige uitgestelde* (niet IgE gemedieerde) penicilline allergie

Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd 4 tot 6 weken

Opmerkingen

  • Vóór therapie: diagnostische punctie voor leukocytentelling (klinische chemie), Grampreparaat en kweek; bij verdenking Neisseria gonorrhoeae (gonokok) urogenitale diagnostiek (PCR en kweken) afnemen;

    NB. drainage of herhaald puncteren.

  • Gentamicine in afwachting van kweekuitslagen maximaal 3 dagen.

  • Antibiotica aanpassen op basis van de kweekuitslagen.

  • Eventueel switch naar oraal na 2 weken intraveneuze therapie (aan de hand van kweekuitslagen).

  • *Zie: Beleid bij antibiotica allergie

Bronnen

Antibiotica

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Categorie:
Metadata

Swab vid: G-205861.11
Bijgewerkt: 05/17/2019 - 08:53
Status: Published