sepsis - candidemie

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Sepsis

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

caspofungine iv oplaaddosis 70mg, 50mg 1dd

Opmerking:

Gewicht < 80kg

Neutropene en niet-neutropene patienten

Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

caspofungine iv 70mg 1dd

Opmerking:

Gewicht > 80kg

Neutropene en niet-neutropene patienten

Opmerkingen

  • Dagelijks bloedkweken afnemen tot negatief.
  • Initiele therapie met een echinocandine is bewezen superieur in vergelijking met fluconazol voor de behandeling van Candidemie, ongeacht de ernst van de sepsis en de fluconazol-gevoeligheid van het Candida isolaat. Bij vermoedelijk focus endophthalmitis, meningitis of urineweginfectie graag overleg met arts-microbioloog in verband met slechte penetratie van van echinocandines in deze lichaamsruimtes.  
  • Stabiele patienten mogen na 5 dagen of meer caspofungine worden overgezet op fluconazol mits controle bloedkweken negatief, klinisch verbeterend, isolaat fluconazol gevoelig en er geen sprake is van Candida endocarditis, intravasculaire candidiasis of prothese geassocieerde candidiasis.
  • Alle intravasculaire catheters dienen te worden verwijderd of vervangen.
  • Fundoscopie wordt aanbevolen bij patienten met aanwijzingen voor een gedissemineerde infectie, visusklachten of bij patienten die niet in staat zijn om visusklachten te communiceren.
  • Behandelingsduur voor alle Candida species indien geen aanwijzingen voor strooihaarden: 2 weken na de eerste negatieve bloedkweek. Bij acute gedissemineerde candidiasis tenminste 4-8 weken, afhankelijk van resolutie van strooihaarden.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie:
Metadata

Swab vid: G-167596.9
Bijgewerkt: 11/05/2019 - 19:18
Status: Published