septische abortus

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd 10 tot 14 dagen

Opmerking:

evt met aminoglycoside 1 dd iv

Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd 10 tot 14 dagen

+

metronidazol iv 500mg 3dd 10 tot 14 dagen

Opmerking:

evt met aminoglycoside 1 dd iv

Opmerkingen

Evt met gentamicine iv 5 mg/kg 1dd.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-8183.3
Bijgewerkt: 02/20/2019 - 11:51
Status: Published