meningitis - onbekende verwekker

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

amoxicilline iv 2000mg 6dd 14 dagen

+

ceftriaxon iv 2000mg 2dd 14 dagen

Opmerking: Start ook met dexamethason 4 dd 10 mg iv; 4 dagen.

Opmerkingen

Bij positieve kweek therapie aanpassen

Als de kweek na 48 uur negatief is, bij volwassenen versmallen naar monotherapie amoxicilline, gedurende 14 dagen

Dexamethason staken indien geen sprake blijkt van bacteriele meningitis.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-7224.1
Bijgewerkt: 02/19/2019 - 21:10
Status: Published