tonsillitis

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

feneticilline po 500mg 4dd 10 dagen

Medicatie:

amoxicilline po 500mg 3dd 10 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Penicillineallergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

claritromycine po 500mg 2dd 10 dagen

of

azitromycine po 500mg 1dd 3 dagen

Opmerkingen

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-7047.2
Bijgewerkt: 08/26/2019 - 16:51
Status: Published