Flebitis tgv infuus

Opmerkingen

Bij alleen lokale klachten is het verwijderen van het infuus voldoende.

Bij tekenen van een systemische infectie met o.a. koorts en uitgebreide roodheid:

  • Bloedkweken afnemen
  • Kweek indien zichtbare pus bij insteekopening
  • Start flucloxacilline iv 4 dd 1 gram of 4 gram/24 uur.  
  • Indien bloedkweek positief: behandelen conform sepsis S. aureus
  • Indien goede klinische respons (en tot dat moment negatieve bloedkweek): switch naar oraal flucloxacilline 4 dd 500 mg.
  • Duur antibioticum afhankelijk van de uitgebreidheid en diepte van de huidontsteking variërend van 7 tot 14 dagen
Categorie
Metadata

Swab vid: G-499778.1
Bijgewerkt: 11/17/2020 - 15:10
Status: Published