Huidpoortinfectie - bij peritoneaal dialyse, onbekende verwekker

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

flucloxacilline po 500mg 4dd

Prioriteit:
1e keus alternatief
Medicatie:

clindamycine po 450mg 3dd

Opmerking:

Bij directe type (IgE gemedieerde) en ernstige uitgestelde* (niet IgE gemedieerde) penicilline allergie

Opmerkingen

  • Antibiotica aanpassen op geleide van kweekuitslag.
  • Behandelduur huidpoort infectie minimaal 2 weken, tunnelinfectie minimaal 3 weken.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-499716.4
Bijgewerkt: 12/27/2020 - 12:12
Status: Published