Coronavirus (SARS-CoV-2, COVID-19)

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Bewezen SARS-CoV-2 infectie, Bij milde klachten, Geen opname

Prioriteit Medicatie Opmerking
≥ 18 jaar

Indicaties: Bij hoge verdenking of bewezen SARS-CoV-2 infectie, Matig-ernstig, Bij ziekenhuisopname

Prioriteit Medicatie Opmerking
Opmerking:

Dexamethason 6 mg 1 dd i.v. of p.o. gedurende maximaal 10 dagen op geleide van klinisch beloop.

Starten van dexamethason met name bij patiënten met symptomen langer dan 7 dagen.

 

Aandacht voor optimale supportieve zorg is noodzakelijk.

 

Empirisch antibioticabeleid: zie CAP (PSI 3-4) of CAP (PSI 5)

 

Overweeg behandeling in studieverband.

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij hoge verdenking of bewezen SARS-CoV-2 infectie, Bij IC opname, Zeer ernstig

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Opmerking:

Aandacht voor optimale supportieve zorg is noodzakelijk.

Dexamethason 6 mg 1dd i.v. of per os gedurende maximaal 10 dagen op geleide van het klinisch beloop.

Met eventueel toegevoegd: Tocilizumab 8 mg/kg (max 800 mg) eenmalig iv binnen 24u na start optiflow, non-invasieve beademing of mechanische beademing) op de ICU.

Empirisch antibioticabeleid

Overweeg behandeling in studieverband.

Opmerkingen

  • Een overzicht van lopende studies is terug te vinden op de website van de FMS.
  • Voor St Jansdal ZH: Remdesivir is een behandeloptie bij opgenomen patiënten met bewezen COVID-19 die wel additionele zuurstoftoediening nodig hebben, maar geen (non)invasieve beademing en minder dan 10 dagen klachten hebben. Contra-indicaties zijn ALAT/ASAT > 5x normaalwaarde, GFR < 30 ml/min en gewicht <40 kg.

    Gebruikte intraveneuze dosering remdesivir: oplaaddosis 200 mg op dag 1, daarna dag 2-10 100 mg 1 dd.

  • Het advies m.b.t. toculizumab is een voorlopig advies in afwachting van de publicatie van de gepeer-reviewde data van de REMAP-CAP trial.
  • Zwangeren: Geef bij zwangeren 2dd 100 mg hydrocortison intraveneus (let op: zonder benzylalcohol als oplosmiddel) in plaats van dexamethason, tenzij er sprake is van dreigende partus prematurus of een hoog risico op sectio voor de a terme periode wanneer dexamethason geïndiceerd kan zijn t.b.v. foetale longrijping.  Breng in alle gevallen de gynaecoloog op de hoogte van de opname en overleg vooraf over de voorgestelde behandeling.

    Het gebruik Tocilizumab wordt ontraden in de zwangerschap.

Bronnen

Categorie
Metadata

Swab vid: G-498867.34
Bijgewerkt: 01/25/2021 - 11:55
Status: Published