dentogene infecties

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur po 875/125mg 3dd 3 tot 7 dagen

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

clindamycine po 600mg 3dd 3 tot 7 dagen

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-498591.2
Bijgewerkt: 12/10/2019 - 12:00
Status: Published