community acquired pneumonie - Klebsiella pneumoniae

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd

Opmerking:

Amoxicilline/clavulaanzuur 875/125 mg po 3 dd als orale switchtherapie

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij directe type (IgE gemedieerde) en ernstige uitgestelde (niet-IgE gemedieerde) penicilline allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus alternatief
Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd

Opmerking:

Cotrimoxazol po 2 dd 960 mg als orale switch therapie

Opmerkingen

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-497279.3
Bijgewerkt: 12/10/2019 - 11:52
Status: Published