wondinfectie, postoperatief

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: niet-ernstige infectie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

flucloxacilline po 500mg 4dd 5 dagen

of

clindamycine po 600mg 3dd 5 dagen

Medicatie:

clindamycine po 600mg 3dd 5 dagen

Opmerking:

Bij directe type (IgE gemedieerde) of ernstige uitgestelde* (niet-IgE gemedieerde) penicilline allergie

≥ 18 jaar

Indicaties: ernstige infectie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

flucloxacilline iv 1000mg 4dd 10 tot 14 dagen

Medicatie:

clindamycine po 600mg 3dd 10 tot 14 dagen

Opmerking:

Bij directe type (IgE gemedieerde) of ernstige uitgestelde* (niet-IgE gemedieerde) penicilline allergie

Opmerkingen

Kweek afnemen

Bij abces drainage en eventueel antibiotica starten

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-444627.5
Bijgewerkt: 08/27/2019 - 10:13
Status: Published