mediastinitis

Adviezen

Prioriteit Medicatie Opmerking
≥ 18 jaar

Indicaties: Na perforatie tractus digestivus

Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd 2 tot 6 weken

+

gentamicine iv 5mg/kg 1dd

Opmerking:

Gentamicine indien pre-existente eGFR > 30 ml/min

Opmerkingen

Gentamicine in principe eenmalig (in afwachting van kweekuitslagen)

Op geleide van kweek wordt therapie aangepast

Duur behandeling na perforatie tractus digestivus is 2 tot 6 weken, afhankelijk van uitgebreidheid perforatie/lekkage, eventuele abcesvorming en drainage mogelijkheden

Bronnen

Antibiotica

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

External antimicrobial resources
Categorie:
Metadata

Swab vid: G-287091.2
Bijgewerkt: 11/22/2018 - 09:30
Status: Published