mediastinitis

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Na perforatie tractus digestivus

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 3dd 2 tot 6 weken

+

amoxicilline iv 1000mg 3dd 2 tot 6 weken

+

gentamicine iv 5mg/kg 1dd

Opmerking:

Om en om amoxicilline/clavulaanzuur en amoxicilline

Gentamicine indien pre-existente eGFR > 30 ml/min

Zie opmerking mbt gentamicine doseren

≥ 18 jaar

Indicaties: Postoperatief na sternotomie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

flucloxacilline iv oplaaddosis 1g, 6g continue per 24 uur 2 tot 6 weken

+

gentamicine iv 5mg/kg

Opmerking:

Alternatief: flucloxacilline iv 6 dd 1 g

Gentamicine indien pre-existente eGFR > 30 ml/min

Zie opmerking mbt gentamicine doseren

Opmerkingen

  • Toevoegen van gentamicine 1dd 5mg/kg (indien vermeld, tenminste eenmalig en maximaal 3 dagen) is van belang voor het verbreden van het spectrum.
  • Bij volwassen obese patiënten wordt voor het doseren van aminoglycosiden eerst het ‘ideal body weight’ (IBW) berekend m.b.v. de onderstaande formule:

          IBW mannen (kg) = 50 + 0,91 × (lengte in cm – 152,4)

          IBW vrouwen (kg) = 45 + 0,91 × (lengte in cm – 152,4)

          Als het eigenlijke gewicht (‘total body weight’, TBW) > 25% groter is dan het IBW, dan moet de dosering

          berekend worden op basis van het ‘adjusted body weigt’ (ABW): 

          Gentamicine ABW = IBW + [0,4 x (TBW – IBW)] 

          Zie ook MD calc Ideal body weight and adjusted body weight

  • Op geleide van kweek wordt therapie aangepast
  • Duur behandeling na perforatie tractus digestivus is 2 tot 6 weken, afhankelijk van uitgebreidheid perforatie/lekkage, eventuele abcesvorming en drainage mogelijkheden

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-287091.6
Bijgewerkt: 11/17/2020 - 15:06
Status: Published