parotitis, acute bacteriele

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Opmerking:

Conservatief behandelen door stimulatie van speekselaanmaak en speekselafvloed

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij onvoldoende resultaat

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

flucloxacilline iv 1000mg 4dd 7 tot 14 dagen

of

flucloxacilline po 500mg 4dd 7 tot 14 dagen

Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur po 875/125mg 3dd 7 tot 14 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij directe type (IgE gemedieerde) en ernstige uitgestelde* (niet IgE gemedieerde) penicilline allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd 7 tot 14 dagen

+

metronidazol iv 500mg 3dd 7 tot 14 dagen

Opmerking:

Metronidazol kan ook per os in zelfde dosering

Medicatie:

clindamycine po 600mg 3dd 7 tot 14 dagen

Opmerking:

Als switch therapie

Opmerkingen

Antibiotica in combinatie met verbetering speekselafvloed.

Naast S. aureus zijn ook vaak anaerobe micro-organismen betrokken bij een bacteriële parotitis. Indien er gestart wordt met flucloxacilline overweeg combinatie met metronidazol po 500 mg 3dd 7-14 dagen (augementin en clindamycine hebben al een voldoende anaeroob spectrum).

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-218842.5
Bijgewerkt: 12/10/2019 - 11:54
Status: Published