halsflegmone/mondbodemflegmone/submandibulair abces

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd minimaal 14 dagen

Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur po 875/125mg 3dd minimaal 14 dagen

Opmerking:

Switch therapie

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij directe type (IgE gemedieerde) en ernstige uitgestelde* (niet IgE gemedieerde) penicilline allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd minimaal 14 dagen

+

metronidazol po 500mg 3dd maximaal 14 dagen

Medicatie:

clindamycine po 600mg 3dd minimaal 14 dagen

Opmerking:

Switch therapie

Opmerkingen

Behandeling is primair chirurgisch.

Drainage en kweek (op geleide van echo/CT).

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-218807.5
Bijgewerkt: 12/10/2019 - 11:55
Status: Published