epiglottitis

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur po 875/125mg 3dd 7 tot 10 dagen

of

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd 7 tot 10 dagen

Opmerkingen

Invasieve Haemophilus influenzae type b infecties zijn meldingsplichtige ziekten, groep C

Volwassenen: observatie voor evt. intubatie

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-218800.3
Bijgewerkt: 12/10/2019 - 11:58
Status: Published