bronchitis, acute

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Altijd gezond en leeftijd < 60 jaar

Prioriteit Medicatie Opmerking
Opmerking:

Geen antibiotica

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij verminderde weerstand of co-morbiditeit of leeftijd > 60 jaar

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline po 750mg 3dd 5 dagen

Medicatie:

doxycycline po oplaaddosis 200mg, 100mg 1dd 7 dagen

Opmerking:

Bij directe type (IgE gemedieerd) of ernstige uitgestelde (niet IgE gemedieerde) penicilline allergie

Opmerkingen

Meestal virale verwekkers (o.a. RSV bij kinderen) waarvoor antibiotica niet geïndiceerd zijn.

Bronchitis bij exacerbatie COPD: zie apart hoofdstuk.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-218789.3
Bijgewerkt: 08/27/2019 - 11:07
Status: Published