mastoiditis acuta

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur po 875/125mg 4dd 10 tot 14 dagen

of

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd 10 tot 14 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij directe type (IgE gemedieerde) en ernstige uitgestelde* (niet IgE gemedieerde) penicilline allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd 10 tot 14 dagen

Opmerkingen

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-218107.5
Bijgewerkt: 12/21/2020 - 15:43
Status: Published