impetigo

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

fusidinezuur topical 2% 3dd maximaal 14 dagen

of

flucloxacilline po 500mg 4dd 7 dagen

Opmerking:

Fusidinezuur creme 2%. 

 

Bij algemeen ziekzijn of onvoldoende verbetering

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij directe type (IgE gemedieerde) en ernstige uitgestelde* (niet IgE gemedieerde) penicilline allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

azitromycine po 500mg 1dd 3 dagen

Opmerking:

Bij algemeen ziek zijn of onvoldoende verbetering. 

Opmerkingen

Impetigo vulgaris, impetigo bullosa of impetiginisatie van dermatose of eczeem

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-217613.3
Bijgewerkt: 08/27/2019 - 11:09
Status: Published