endocarditis - kunstklep/bioprothese, empirische therapie

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Acuut en fulminant beloop of intraveneus drugsgebruik

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

vancomycine iv oplaaddosis 15mg/kg, 30mg/kg continue per 24 uur

+

flucloxacilline iv oplaaddosis 1g, 12g continue per 24 uur

Opmerking:

Vancomycine continue alleen via centrale veneuze toegang. In alle andere gevallen vancomycine intermitterend doseren.

Alternatief: vancomycine iv 15 mg/kg 2 dd

Alternatief: flucloxacilline iv 2 g 6 dd

Zie: vancomycine dosering (MeanderMC)

≥ 18 jaar

Indicaties: Acuut en fulminant beloop of intraveneus drugsgebruik, Bij directe type (IgE gemedieerde) en ernstige uitgestelde* (niet IgE gemedieerde) penicilline allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

vancomycine iv oplaaddosis 15mg/kg, 30mg/kg continue per 24 uur

+

cefazoline iv 6g continue per 24 uur

Opmerking:

Vancomycine continue alleen via centrale veneuze toegang. In alle andere gevallen vancomycine intermitterend doseren.

Alternatief: vancomcyine iv 15 mg/kg 2 dd

Zie: vancomycine dosering (MeanderMC)

≥ 18 jaar

Indicaties: Subacuut begin en langdurig beloop (indolente presentatie)

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

vancomycine iv oplaaddosis 15mg/kg, 30mg/kg continue per 24 uur

of

vancomycine iv 15mg/kg 2dd

Opmerking:

Vancomycine continue alleen via centrale veneuze toegang. In alle andere gevallen vancomycine intermitterend doseren.

Zie: vancomycine dosering (MeanderMC)

Opmerkingen

Antibiotica pas starten na afname van 3 bloedkweek setjes.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-217588.11
Bijgewerkt: 11/27/2020 - 12:27
Status: Published