endocarditis - natieve klep, empirische therapie

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Acuut en fulminant beloop of intraveneus drugsgebruik

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

flucloxacilline iv oplaaddosis 1g, 12g continue per 24 uur

of

flucloxacilline iv 2g 6dd

Medicatie:

cefazoline iv oplaaddosis 1g, 6g continue per 24 uur

of

cefazoline iv 2g 3dd

Opmerking:

Bij directe type (IgE gemedieerde) en ernstige uitgestelde (niet IgE gemedieerde) penicilline allergie

≥ 18 jaar

Indicaties: Subacuut begin en langdurig beloop (indolente presentatie)

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline iv oplaaddosis 1g, 12g continue per 24 uur

+

ceftriaxon iv 2g 2dd

Medicatie:

ceftriaxon iv 2g 1dd

+

vancomycine iv oplaaddosis 15mg/kg, 30mg/kg continue per 24 uur

Opmerking:

Bij directe type (IgE gemedieerde) en ernstige uitgestelde (niet IgE gemedieerde) penicilline allergie

Alternatief: vancomycine iv 15 mg/kg 2 dd

Vancomycine continue alleen via centrale veneuze toegang. In alle andere gevallen vancomycine intermitterend doseren.

Opmerkingen

Antibiotica pas starten na afname van 3 bloedkweek setjes.

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-217569.9
Bijgewerkt: 02/25/2020 - 19:20
Status: Published